מחיקת חובות

     
 

מחיקת חובות - כל המידע

 
רפורמת יוני 2015 שהובילה שרת המשפטים איילת שקד קבעה דיני חובות חדשים ומקלים על רקע שנת השמיטה. על פי דינים אלה, יהיה אדם רשאי למחיקת חובותיו מול אנשים פרטיים אחרים ורשות המסים. הנהלים לגבי אדם זה אינם כוללניים אלא בעלי תנאי סף שחשוב לדעת ולהפנים אותם בטרם תעוטו על המציאה כמוצאי שלל רב. גם יוסבר כיצד יתממשו מחיקות החובות הלכה למעשה על פי רפורמה זו.
 
מיפוי הרפורמה בחקיקה
 
המיפוי הוא "הוראת שעה" ולא "חוק". כלומר, לא בכל שנת שמיטה תתבצע מחיקת חובות כזו אבל בשנת שמיטה ספציפית זו המחיקה תתבצע. ההערכות הן כי ישנם בישראל 30-40 אלף אנשים שחייבים סכום ממוצע של 250,000 שקלים העונים להגדרות אשר יוגדרו כעת.
 
הגדרה מספר 1: הגדרתו של החייב בחוק
 
החוק הישראלי מכיר בשני סוגים של חייבים: בעל-תיק/תיקים בהוצאה לפועל, ופושט רגל. בעוד אשר הרשומים בהוצאה לפועל רשומים שם בגין כל נושה בנפרד, הם מסובכים יותר מאשר פושטי רגל – משום שמוסד פשיטת הרגל למעשה מבטל את זכות הנושים לדרוש דרישות מהחייב ומעביר את הטיפול בחייב תחת סמכותו.
 
בהוצאה לפועל אם נושה א' גרם לביטול רישיון הנהיגה של החייב, ונושה ב' גרם לו לעיקול חשבון הבנק, והחייב הסדיר את החובות לשניהם – הוא צריך לנסוע ללשכת ההוצאה לפועל של נושה א' ולמלא טפסים להחזרת רישיונו ולאחר מכן לנסוע לצד השני של הארץ ללשכה של נושה ב' ולהחזיר לעצמו את חשבון הבנק.
 
אף על פי שתחת תנאים מסוימים חייב יכול לבקש מההוצאה לפועל לעשות "איחוד תיקים" כדי למנוע מצב כזה, רשומים בהוצאה לפועל יותר מסובכים מפושטי רגל משום שהם עדיין חשופים לציפורניהם הארוכות של החייבים. על כן, הרפורמה תקפה אך ורק למוגבלים באמצעים, כלומר אנשים שנפתחו להם תיקים בהוצאה לפועל והם אינם פושטי רגל.
 
הגדרה מספר 2: מהות החוב לישות הבודדת/לאדם הפרטי הבודד
 
בין אם מדובר ברשויות המס ובין אם מדובר בנושה פרטי, סכום החוב של אותו חייב PER ישות לא יעלה על 400,000 שקלים הרשומים לחובתו בהוצאה לפועל.
 
הגדרה מספר 3: מהות החוב המסתכם
 
בין אם מדובר ברשויות המס ובין אם מדובר בנושים פרטיים, סך כל החובות שהצטברו לחייב בהוצאה לפועל לא יעלה על 800,000 שקלים חדשים.
 
מידע נוסף אודות מחיקת חובות תוכלו לקבל אצל עורך דין מומחה בתחום-היכנסו לעורכי דין מובילים  והתרשמו ממגוון של עורכי דין מקצועיים ובחרו את העורך דין המתאים ביותר עבורכם.