הסכם קדם נישואין

     
 

 הסכם קדם נישואין – מסמך חובה עבור כל הזוגות המאורסים בישראל

הסכם זה נועד להסדיר את תנאי הנישואין בין בני הזוג במישור האזרחי: חלוקת כספים ורכוש משותף במקרה של גירושין. ההסכם למעשה מגדיר את המצב של כל אחד מבני הזוג כפרטים בהיפרדות, מבלי שאחד מבני הזוג יוכל לשפר את מצבו הכלכלי על חשבון השני באמצעות עורכי דין. בדרך כלל, כאשר הסכם קדם נישואין אינו חום על ידי נוטריון, עורך הדין המנוסה יותר בטיעון בבתי משפט מצליח לרתום את הרכב השופטים בדבר נחיצות בשינוי בהסכם לטובת הלקוח שלו. את זה 2 בני הזוג חייבים למנוע ב- DAY1 באמצעות החתמת נוטריון עם הסכם קדם נישואין.

תחילת עבודת הנוטריון על הסכם קדם נישואין

עבודתו של הנוטריון על הסכם קדם נישואין צריכה להתבסס על משמעותה המשפטית של הכתוב בו. ישנם סעיפים שאולי אחד מבני הזוג לא הבין את כוונת הצד השני בניסוחם, או חמור מכך – הצד השני הסתיר את העוקץ שבכוונתם בעצת עורך דינו. בדיוק לשם כך – הנוטריון מחויב להסביר לשני הצדדים מה המשמעות של הסעיפים בהסכם הנישואין ולשנות בהתאם לרצון הצדדים. בסופו של דבר, אם מגיעים לנוסחה כוללת של הסכם קדם נישואין המקובלת על 2 הצדדים – הנוטריון יכול לחתום על ההסכם.

תוקפו של הסכם קדם נישואין במקרה של פרידה

תוקפו של הסכם קדם נישואין חל על 2 הצדדים ועליהם לקיימו כלשונו. הסכם זה מאיין את הצורך בדיון משפטי במהלך הגירושין, שכן גם אם הוא יתקיים השופט לא יוכל לפעול בעצת מי מעורכי הדין של הצדדים ולשנות את הכתוב. ONCE זה נחתם על ידי נוטריון – זה מסמך נעול. לעתים, אם ישנם סעיפים שניתן לפרשם לשני כיוונים, עשוי להתקיים דיון, אבל נוטריון מנוסה לא אמור להגיע למצבים אלה. עליו לאשר חתימה על הסכם קדם נישואין רק לאחר שווידא כי כל מה שכתוב שם לא ניתן כלל לפרשנויות.

לפני החתונה – מומלץ לפעול לניסוח הסכם קדם נישואין מול נוטריון

אף אחד מכם לא יכול לדעת מה יהיה גורלה של הזוגיות שלכם בעתיד. לכן, ככל שאתם חיים יחדיו בהרמוניה, חשוב לנצל זאת על מנת לנסח הסכם שישמור עליכם במקרה ותרצו להיפרד. הסכם שכזה יאפשר לכם לבצע את הפרידה בכבוד הדדי וללא הנחתת דרישות מעורכי דין מקצועיים.